Izdavanje i prodaja kancelarijskog prostora

Izdavanje i prodaja kancelarijskog prostora

Naš tim svakodnevno radi na prodaji i izdavanju poslovnog prostora, sa fokusom na to da nivo pruženih usluga bude u skladu sa ekspertskim poznavanjem tržišta nepokretnosti.

Kao ZAKUPAC možete ostvariti značajne benefite kao što su:

 • Strateško savjetovanje
 • Analiza zahteva za zakup nepokretnosti i prezentovanje odgovarajućih nepokretnosti koje zadovoljavaju zadate kriterijume
 • Komparativna analiza prostora
 • Analiza novog zakupa ili pregovaranje uslova postojećeg ugovora o zakupu
 • Analiza opcije kupovine u odnosu na zakup nepokretnosti
 • Pregovaranje - i obnova postojećeg ugovora o zakupu
 • Transakcije izgradnje objekta po zahtevu budućeg zakupca (build-to-suit)
 • Prodaja ili izdavanje nepokretnosti
 • Globalne korporativne usluge
 • Usluga stručnog praćenja ulaganja u prostor i opremanja u skladu sa korporativnim standardima

Kao VLASNIK nepokretnosti, možete ostvariti značajne benefite kao što su:

 • Analiza nepokretnosti sa aspekta utrživosti i/ili potencijalne cijene zakupa
 • Analiza konkurentnih nepokretnosti
 • Razvoj cjenovne strategije
 • Sveobuhvatan spektar usluga u procesu iznajmljivanja nepokretnosti
 • Marketing nepokretnosti
Izdavanje i prodaja kancelarijskog prostora

- Za dodatne informacije, molimo vas kontaktirajte naš tim: office@cbre.co.me

Pronađite izvještaj

Pronađite izvještaj

Prodajem/izdajem nepokretnost

Kontaktirajte naš tim

Kontakt i Lokacija

CBS International doo
dio CBRE Inc. grupacije
Sava Ilića 13 | Crna Gora | 85347 | Herceg Novi
T +381 11 22 58 777
F +381 11 22 81 969
T +382 31 33 17 49
F +382 31 33 17 49
M +382 69 55 98 35