Misija, vizija i vrijednosti

Misija, vizija i vrijednosti

Misija kompanije CBS International je da kontinuirano kreira i unaprijeđuje usluge koje prevazilaze očekivanja klijenata i izgradi povjerenje kod klijenata, u domenu konsultantskih usluga u oblasti nepokretnosti.

Naša vizija na lokalnom tržištu je da budemo klijentov preferirani partner kada su u pitanju svi njegovi zahtijevi i očekivanja u oblasti nepokretnosti.

Našu viziju ostvarujemo kroz realizaciju utvrđenih strateških ciljeva, kroz kreativnost, integritet, profesionalizam i ekspertska znanja ljudi koji pružaju usluge, kroz posvećenost ljudi u dostizanju i prevazilaženju očekivanja klijenata.

Vjerujemo da ćemo na ovaj način unaprijediti poslovanje naših klijenata, vlasnika i šire društvene zajednice, kao i omogućiti kontinuirani razvoj zaposlenih.

Ovo ćemo postići kroz:

  • Razumijevanje zahtijeva, ali i očekivanja klijenata, bez obzira da li su ona eksplicitno izražena ili ne
  • Posvećenost ispunjenju zakonodavnih zahtijeva
  • Adekvatan i kontinuirani razvoj svih zaposlenih
  • Stalnu internu i eksternu kontrolu naših procesa
  • Brzo reagovanje na sve eventualne propuste kroz sistemski postavljen pristup, sa ciljem da se takvi slučajevi minimiziraju i riješe u skladu sa očekivanjima klijenata, poštujući ugovorne, regulatorne i globalne zahtijeve.

Pronađite izvještaj

Pronađite izvještaj

Prodajem/izdajem nepokretnost

Kontaktirajte naš tim

Kontakt i Lokacija

CBS International doo
dio CBRE Inc. grupacije
Sava Ilića 13 | Crna Gora | 85347 | Herceg Novi
T +381 11 22 58 777
F +381 11 22 81 969
T +382 31 33 17 49
F +382 31 33 17 49
M +382 69 55 98 35